WITKA

Gazetka szkolna wydawana w latach 1999 - 2003
(Szkoła Podstawowa - Wola Wodyńska, 08-117 Wodynie
Gmina Wodynie, Powiat Siedlecki, Województwo Mazowieckie)

boczeka@vp.pl
 

Wybrane artykuły historyczne (pliki w formacie *pdf):

1. Wywiad z rodzinami żołnierzy poległych 14 września 1939 r. w bitwie pod Wolą Wodyńską.

2. Swięty Jan Nepomucen.

3. Historia Dworu w Woli Wodyńskiej.

4. Kiedy i jak powstała Wola Wodyńska.

5. W carskim wojsku.

6. Karta z Powstania Styczniowego.

7. Ocalić od zapomnienia (Powstanie Styczniowe). Z historii naszej szkoły.

8. Dąb Sławoj milczącym świadkiem historii. Bolesne wspomnienia powracają zawsze (Zofia Zielińska).

9. Wola Wodyńska wyspą skarbów?

10. Źródlane stawy Witki. Jeszcze o karcie z Powstania Styczniowego.

11. Ciekawi ludzie rodem z Woli Wodyńskiej. Niecodzienna lekcja historii.

12. Czy Król Kamieni spadł z Kosmosu?

13. Wrześniowe dni 1939 r.

14. Wrześniowe dni 1939 r. - cd. 1

15.Wrześniowe dni - wywiad z moim dziadziem. Wrześniowe dni 1939 r. - cd. 2.

16. Wspomnienia porucznika Jana Wardaka - uczestnika bitwy o Wolę Wodyńską. Wrześniowe dni 1939 r. - cd. 3.

17. Brat mojego dziadzia (Jan Lewandowski). Wspomnienie o Władysławie Pawłowskim.

18. Jak to dawniej z radiem w naszej okolicy bywało. Spotkanie z Niemcem.

19. Konwulsje pobojowiska.

20. Historia młyna motorowego w Woli Wodyńskiej.

21. Wrześniowe uroczystości.

22. Lista żołnierzy spoczywających na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej.

23. Tułaczy los żołnierza z 1939 r.

24. Zupa kraszona słoniną.

25. Naród, który szanuje historię, żyć będzie. Epizody z Powstania Styczniowego.

26. Głowa powstańca z 1863 r. jako trofeum. Pułkownik Walenty Lewandowski.

27. Powstańczy szlak oddziału pułkownika Walentego Lewandowskiego.

28. Powstańcy styczniowi naszej okolicy.

29. Mieszkańców naszej wsi drogi życiowe - Stanisław Brodzik (obecnie zam. w Puławach).

30. W hołdzie powstańcom styczniowym.

31. - 40. Inne materiały historyczne związane z Wolą Wodyńską - Cz. I

31. - 40. Inne materiały historyczne związane z Wolą Wodyńską - Cz. II

KAPLICZKI